Jaarlijks onderhoud en nazicht

Een jaarlijkse reiniging en controlebeurt van uw dak en goten voorkomt heel wat problemen.

Als u dit door ons laat uitvoeren, hebt u hier geen omziens naar. 
Wij verwittigen u tijdig om deze reiniging en controle te laten gebeuren, en dit voor een zeer democratische prijs.